Укртатнафта uniemożliwia powrót technologicznej ropy naftowej - AMC

img

Ukrtransnafta poskarżyła się w komitet Antymonopolowy na Укртатнафту i NPK Galicja

PAO Укртатнафта i OAO NPK Galicja uniemożliwia powrót technologicznej ropy naftowej, należącej do SPÓŁKI Ukrtransnafta. O tym czytamy w wiadomości rzecznik AMC.

Antymonopolowy komitet dostarczył wymagane do rozpatrzenia rekomendacji s. a. CPP Galicja i PAO Укртатнафта o podjęcie działań w celu zapobieżenia popełnienia naruszenia przepisów o ochronie konkurencji ekonomicznej.

Taka decyzja zapadła po tym, jak w AMC zwróciła się OAO Ukrtransnafta z wnioskiem o popełnienie gazowymi fabryk антиконкурентных uzgodnionych działań.

Komitet stwierdził, że przy braku istotnych zmian stanu obiektów wynajmu PAO Укртатнафта i OAO NPK Galicja prawie jednocześnie wzrastali koszt wynajmu zbiornikowych zbiorników do magazynowania ropy naftowej. Ponadto, obecnie cena wynajmu nieruchomości w ramach odpowiednich umów jest taka sama i wynosi 6,4 uah za 1 tonę na dobę (z VAT).

"Takie działania PAO Укртатнафта i OAO NPK Galicja przy zawieraniu umów z OAO Ukrtransnafta, ustalaniu cen i warunków tych umów, w pewnych warunkach, mogą mieć objawy uzgodnionego konkurencyjnego zachowania podmiotów gospodarczych" - napisano w komunikacie AMC.

W resorcie podkreślają, że zgodnie z warunkami umów o świadczenie do wynajęcia zbiornikowych zbiorników do przechowywania oleju PAO Укртатнафта i OAO NPK Galicja obowiązek zapewnić techniczne i technologiczne bezproblemowy zwrot ropy naftowej z dzierżawionych pojemników na żądanie OAO Ukrtransnafta lub w przypadku wygaśnięcia tych umów.

Na apel OAO Ukrtransnafta zwrotu części ropy naftowej, znajdujących się w wynajmowanych zbiornikowych pojemnikach, PAO Укртатнафта i OAO NPK Galicja prawie jednocześnie spowodowały zwrot ropy naftowej zawarciem umowy zastawu.

"Działania PAO Укртатнафта i OAO NPK Galicja w części tworzenia nieuzasadnionych przeszkód w powrocie technologicznej ropy naftowej, należącej do SPÓŁKI Ukrtransnafta, mogą doprowadzić do ograniczenia produkcji ropy naftowej, co może mieć negatywny wpływ na konkurencję na rynkach produktów naftowych" - uważają w AMC.

W związku z tym komitet Antymonopolowy dostarczył wymagane do rozpatrzenia rekomendacji s. a. CPP Galicja i PAO Укртатнафта o podjęcie działań w celu zapobieżenia popełnienia naruszenia przepisów o ochronie konkurencji ekonomicznej przy udzielaniu OAO Ukrtransnafta usług w zakresie przechowywania i/lub wynajem do wynajęcia zbiornikowych zbiorników do magazynowania ropy naftowej.

O wynikach rozpatrzenia rekomendacji podmioty gospodarcze muszą zgłosić się do AMC w ciągu dziesięciu dni od dnia ich otrzymania.