Komisji weneckiej zaapelowała do ROSJI do zmiany ustawy o COP

img

Komisji weneckiej Rady Europy zaproponowała Rosji wprowadzić szereg poprawek do ustawy o trybunale konstytucyjnym.

Chodzi o ustawie o priorytecie decyzji trybunału Konstytucyjnego nad decyzjami sądów międzynarodowych. Został on opracowany na wykonanie decyzji COP, w którym ten stwierdził, że będzie decydować o wykonaniu wyroków ETPC w każdej sprawie indywidualnie, a decyzje TRYBUNAŁU będą być egzekwowane tylko z uwzględnieniem uznawania prymatu Konstytucji Rosji

Rada Europy i wcześniej wyrażał zaniepokojenie tym prawem, jednak komisji Weneckiej, która składa się z ekspertów-prawników, wypowiadała się po raz pierwszy, zauważa RIA novosti. Komisji weneckiej wzywa zmienić niektóre sformułowania prawa, w szczególności usunąć artykuły, które uniemożliwiają wykonanie rozwiązań międzynarodowych, uznanych za niezgodne z Konstytucją.

W ustawie, zdaniem komisji, powinna być zameldowana obowiązek władz rosyjskich znaleźć alternatywne sposoby wykonania rozwiązań międzynarodowych. Również on powinien wyraźnie wskazać, że poszczególne środki, określone w decyzjach Europejskiego trybunału sprawiedliwości, takich jak wypłaty zadośćuczynienia, nie mogą być przedmiotem oceny na konstytucjonalnościa, informuje "Gazeta wyborcza".

Opinię komisji Weneckiej uważa się wstępnych, tak jak rosyjscy przedstawiciele nie spotkaliśmy się z głośników w tej sprawie w wyznaczonym okresie od grudnia ubiegłego roku do marca tego i nie prowadzą swoich argumentów. Jeśli takie spotkania będą organizowane po marcu, a strona rosyjska przedstawi swoje argumenty, komisji Weneckiej formułować ostateczne zdanie.