Publicerade EU ett beslut om att utöka sanktionerna mot Ryssland

img

Europeiska Unionen släppte sitt beslut om att utvidga en svart lista av medborgare i ryska Federationen och Ukraina.

Lämpliga lagar och regler publicerad i dag i EU: s Officiella tidning. Enskilda 146 sanktioner mot ryska medborgare och utropade republiken Östra Ukraina, och 37 juridiska personer förlängd, som tidigare rapporterats för 6 månader.

Anmärkningar TASS, den första svarta listan var ned 3 namn &#151